read the full info here https://www.golddual.com/.get more replica-watches.great https://firmreplica.com/.Up To 60% Off cheap replica rolex.Copy watchesreplica.es.Click This Link rolexreplika.Luxury replica watches.learn this here now richard mille replica.Read Full Report rolex replica.site here aaa replica watches.Full Report https://www.homeswatches.com/.Discover More Here swiss replica watches 1:1.he said replica breitling.try this web-site https://www.businessbreitling.com.click over here replica bell and ross watch.try these out replica tag heuer.imp source https://www.musichublot.com/.look here imitation watches.find out https://www.personalinjurywatches.com/.

Willa Lord w Jastarni - pokoje o wysokim standardzie

Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu Willa Lord

 

 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20 % w terminie ustalonym podczas rozmowy z właścicielem domu. 

 2. W momencie wpłaty zadatku rezerwacja zostaje potwierdzona, umowę najmu uważa się za zawartą. 

 3. Pozostałą część opłaty za pobyt prosimy uregulować w dniu przyjazdu.  

 4. Rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie, która jest wynikiem skrócenia pobytu, późniejszego przyjazdu, rezygnacji z części pobytu niespowodowanych z winy właściciela. 

 5. Zarezerwowane przez Państwa pokoje są do dyspozycji od godz. 16:00 w dniu przyjazdu. W dniu wyjazdu pokój należy opuścić najpóźniej do godz. 10:00

 6. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 do 7:00

 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie obiektu, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa obiektu. 

 8. Zabronione jest nocowanie w pokoju osób, które nie zostały zameldowane w naszym obiekcie.

 9. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej.

 10. Pobyt zwierząt domowych należy uzgodnić podczas dokonywania rezerwacji. Brak uzgodnienia może skutkować odmówieniem udostępnienia pokoju. Koszt 80 zł/doba.

 

RODO

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że:

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wynajem Pokoi Willa Lord Agata Burka, 84-140 Jastarnia, ul. Ks. Kossak-Główczewskiego 1, nr telefonu: 668 169 479, e-mail: willalord.jastarnia@gmail.com

II. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) .

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Dane Kontaktowe

Agata Burka, Willa Lord
ul. Ks. Kossak-Główczewskiego 1
84-140 Jastarnia
tel. (+48) 668 169 479